Lovskola 2018

Upplands Väsby kommun anordnar lovskola. Den riktar sig till elever i årskurs 8-9 som stöd att nå godkänt betyg. Elever i årskurs 6-7 har även möjlighet till extra stöd.

Plats: Grimstaskolan, Vårvägen 1.
Period: 15 juni och 29 juni.
Tid: 9.00–15.00, lunch ingår.
Anmälan: Anmälan sker genom elevens ordinarie skola, senast 23 maj. Kontakta skolan för blankett.

Rätt till lovskola samt frivillig lovskola

Rätt till lovskola

Elever i åk 8-9, som riskerar att inte uppnå behörighet till yrkesgymnasium, ska erbjudas plats i lovskolan. Eleven har möjlighet att studera ett eller två ämnen. Elever i åk 9 får möjlighet till betygsprövning i anslutning till lovskolan. Då prövas hela ämnet, inte bara en del av det. Det är rektorn på elevens skola som, utifrån elevens resultat, fattar ett formellt beslut om att eleven har rätt till lovskola och vilka ämnen eleven ska få undervisning i.

Frivillig sommarskola

Den frivilliga delen av lovskolan riktar sig till elever i åk 6-7. Eleverna kommer att få möjlighet till intensiva studier i SV/SvA, MA eller EN. Dessa elever kommer inte att få möjlighet till betygsprövning.

För mer information om sommarlovsskolan kontakta respektive skola där eleven går.

Information om grundskolor i Upplands Väsbylänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 11 juni 2018