• Startsida
  • / Vill du jobba som lärare på lovskola?

Vill du jobba som lärare på lovskola?

Du som är behörig lärare i svenska, svenska som andraspråk, matematik eller engelska, kom och jobba på lovskola mellan 15 juni och 29 juni.

Upplands Väsby kommun anordnar lovskola för alla elever i årskurs 8-9 som har rätt till det och för elever i årskurs 6-7 som vill bli vassare i vissa kärnämnen.

Elever årskurs 7 - 9

Som behörig lärare undervisar du elever i årskurs 7-9 i svenska, svenska som andra språk, matematik eller engelska.

Elever årskurs 6 - 7

Som behörig lärare eller med vana att undervisa stöttar du elever i årskurs 6-7 i svenska, svenska som andraspråk, matematik eller engelska.

Plats: lovskolan är på Grimsta skola.
Period: 15 juni till och med 29 juni.
Ansök senast 23 maj.

Kontakt

Villkor för anställning och annan information, välkommen att kontakta:
Anna Lanryd, utvecklingsledare på utbildningskontoret
Tel 08-590 975 02 eller anna.lanryd@upplandsvasby.se

Bakgrund
Huvudmannen för en skola är enligt skollagen skyldig att anordna lovskola för de elever i årskurs 8 som i årskurs 9 inte förväntas uppnå behörighet för att söka till yrkesgymnasium. Samma skyldighet gäller för de elever i årskurs 9 som inte blivit behöriga att söka yrkesgymnasium.

Elevens rektor fattar beslut om vilka elever som ska erbjudas plats i lovskola. Eleven har då rätt till 50 timmars undervisning inom lovskolan. Eleverna i årskurs 9 ska i anslutning till lovskolan erbjudas möjlighet att pröva för nytt slutbetyg i det ämne eller de ämnen som eleven fått undervisning i. Nytt slutbetyg ska utfärdas av elevens ordinarie rektor efter prövning inom lovskolan.

Senast uppdaterad: 18 maj 2018