• Startsida
 • / Få en inblick i kommunens miljöarbete

Få en inblick i kommunens miljöarbete

Varje år sammanställer kommunen sitt miljöarbete i en miljö-redovisning. Nu finns miljöredovisning från förra året att läsa på webben! Redovisningen består av en populärversion där goda exempel lyfts och en bilaga där allt genomfört miljöarbete beskrivs.

Syftet med miljöredovisningen är att medborgare, medarbetare och andra intressenter ska kunna ta del av kommunens miljö- och hållbarhetsarbete.

Kommunen har i flera års tid gjort en årlig miljöredovisning utifrån verksamheternas åtta betydande miljöområden. I populärversionen kan du läsa om kommunens arbete inom områdena kompetens, energianvändning, avfallshantering, trafik och transporter, kemikalieanvändning, markanvändning, vattenanvändning och buller.

I populärversionen kan du bland annat läsa om hur mycket matavfall som samlades in under 2017, om den kemikaliekartläggning som gjorts och om forskningsprojektet ISSUE som kommunen är med i.

Här är några siffror hämtade från miljöredovisningen:

 • 5 692 megawattimmar!
  Så mycket energi producerade kommunens vindkraftverk under 2017. Det motsvarar ishallen i Vilundaparkens elanvändning under fyra år.
 • 250 stycken!
  Under 2017 har 250 gamla belysningsanordningar bytts ut till LED. Det har gett oss en energieffektivisering på 79 megawattimmar/år.
 • 1 080 000 kilo!
  Så mycket matavfall samlade Väsbyborna in under 2017. På det kan en buss åka fram och tillbaka till Göteborg 272 gånger!
 • 110 stycken!
  Så många enskilda avlopp inventerades av miljökontoret under 2017. Miljökontoret har arbetat på bra och nu är alla enskilda avlopp inventerade.

Här hittar du bägge versionerna av miljöredovisningen.

Senast uppdaterad: 29 maj 2018