• Startsida
  • / Ökat antal fall av legionellainfektion i Stockholms län

Ökat antal fall av legionellainfektion i Stockholms län

Ovanligt många har insjuknat i legionellainfektion orsakad av en sällsynt variant av bakterian legionella. Med anledning av detta har Folkhälsomyndigheten valt att gå ut med information till allmänheten. Infektionen kan orsaka allvarlig lunginflammation. Gemensamt för de flesta som insjuknat är att de har hanterat trädgårdsjord och jord köpt i påse.   

En utredning pågår där ett tjugotal personer på olika orter i södra delen av Sverige smittspåras. Laboratorieanalyser utförs också för att fastställa ett eventuellt samband med trädgårdsjord och jord köpt i påse.

Majoriteten av de som har insjuknat har gjort det under juni månad och i dagsläget har Stockholmsområdet flest fall. Möjligtvis kan det varma vädret ha gynnat tillväxten av bakterien, som i studier har visat sig kunna växa till i jord under varma förhållanden.

Risken att insjukna är mycket liten. För att skydda sig mot eventuell smitta kan de som hanterar jord tänka på följande:

  • Öppna jordpåsar utomhus eller i välventilerad miljö och undvik att andas in damm från jordpåsarna.
  • Om jordpåsen är torr, blöt ned den för att minska risken att damm virvlar upp.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av jord.

Mer information om legionellainfektion från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 16 juli 2018