• Startsida
  • / Fällning av träd på Mälarvägen
Pågående arbete

Fällning av träd på Mälarvägen

Längs med båda sidorna av Mälarvägen, mellan korsningarna Dragonvägen och Husarvägen/Ekebovägen, ska träd fällas. Vi har inlett arbetet med att ta bort träden på den norra sidan av vägen. Även träd på den södra sidan ska bort.

Det är svårt att säga exakt när arbetet kommer att utföras och hur länge det kommer att pågå, då det är flera faktorer som väder och trafiksituationen som spelar in. Arbetet kommer att göras i omgångar under de närmsta veckorna. Skapandet av stadsdelen Fyrklövern pågår parallellt på flera platser i centrala Väsby och att fälla träden är en del av förarbetet inför utvecklingen av Mälarvägen och områdena i direkt anslutning. Vi har redan utfört ett arbete med att ta bort buskar och sly längs Mälarvägen.

Nya träd kommer att planteras i dubbla rader på bägge sidor av vägen när den nya stadsdelen Fyrklövern är klar. Sannolikt är hela Fyrklövern färdigbyggt under första halvan av 2020-talet.

Vid frågor är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00 eller skicka e-post till vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Senast uppdaterad: 9 februari 2018