• Startsida
  • / Träd kvar att fälla söder om Mälarvägen
Åtgärdat

Träd kvar att fälla söder om Mälarvägen

Arbetet med att fälla träd längs med båda sidorna av Mälar-vägen, mellan korsningarna Dragonvägen och Husarvägen/ Ekebovägen, har pågått sedan början av februari. Nu kvarstår ett par träd söder om Mälarvägen, precis vid korsningen Mälarvägen/Ekebovägen. De kvarstående träden fälls i mån av tid och vi beräknar att arbetet är klart om cirka två veckor.  

Skapandet av stadsdelen Fyrklövern pågår parallellt på flera platser i centrala Väsby. Att vi fäller träd är en del av förarbetet inför utvecklingen av Mälar-vägen och områdena i direkt anslutning.

Nya träd kommer att planteras i dubbla rader på bägge sidor av vägen när den nya stadsdelen Fyrklövern är klar. Sannolikt är hela Fyrklövern färdig-byggt under första halvan av 2020-talet.

Senast uppdaterad: 24 april 2018