• Startsida
  • / Tillfällig stängning av vatten på Kavallerigatan 1-96 den 12/6-18
Åtgärdat

Tillfällig stängning av vatten på Kavallerigatan 1-96 den 12/6-18

Vattnet till eran fastighet kommer att stängas av under tisdagen den 12/6-18 kl 09:00. Det beräknas släppas på igen 13:00. Observera att vattnet kan komma att släppas på tidigare. Orsaken till avstängningen är: koppla in provisorisk servicevattenledning för att kunna renovera huvudvattenledningen som går igenom Kavallerigatans bostadsområde.Tappställe kommer inte att finnas.

 

Tänk på att:

  • Tappa upp det vatten ni behöver under tiden för avstängning i god tid innan avstängning.
  • Hantera vattenanläggningen under tiden för avstängning, som om den hela tiden innehåller vatten under tryck
  • När vattnet släppts på kan luft, lukt och grumlighet finnas kvar till en början. Låt vatten rinna en stund så försvinner dessa problem
  • Vattnet är tjänligt att dricka även om det är lite grumligt.

Du är välkommen att kontakta Väsby Direkt på tel: 08-590 970 00.


Senast uppdaterad: 12 juni 2018