Pågående arbete

Semestertider VA-enheten

Under juni, juli och augusti kan ditt VA ärende ta lite längre tid än vanligt att behandlas.

Under vissa perioder kommer vi överhuvudtaget inte kunna utföra vissa tjänster, t ex att anlägga nya serviser, upprätta nya förbindelsepunkter, meddela förbindelsepunktens läge eller debitera anläggningsavgifter. Under veckorna 28-32 kommer inga kontroller av anslutningar eller montering av vattenmätare genomföras. Allt arbete återupptas i slutet av augusti/början av september. Vi hoppas på din förståelse och önskar en trevlig sommar.

Senast uppdaterad: 21 juni 2018