• Startsida
  • / Eldningsförbud i Stockholms län
Pågående arbete

Eldningsförbud i Stockholms län

Värmen fortsätter och länsstyrelsen har besultat om eldningsförbud. Det betyder att grillning även är förbjuden på ordningsställda grillplatser. En varm försommar medför också att vi behöver hjälpas åt att använda vattnet smart och undvika onödig förbrukning.

Beslut om eldningsförbud i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 10 juli 2018, klockan 13.00, och varar tills vidare.

Förbudet omfattar även särskilt iordningställda grillplatser. Grillning på egen tomt omfattas inte.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Vid frågor kontakta i första hand länets respektive räddningscentral.

Information om eldningsförbud på Storstockholms brandförsvars webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 17 juli 2018