• Startsida
  • / Generellt eldningsförbud i Stockholms län
Pågående arbete

Generellt eldningsförbud i Stockholms län

Värmen fortsätter och länsstyrelsen har beslutat om generellt eldningsförbud. Det innebär att man inte får elda eller grilla på publika platser och i naturen. Däremot får man från och med 30 juli grilla på egen tomt igen.

Länsstyrelsen har beslutat om att generellt eldningsförbud gäller i hela Stockholms län. På grund av rådande väderförhållanden är det extremt hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län.

Grilla på egen tomt

Sedan klockan 17.00 den 30 juli är det åter tillåtet att grilla på egen tomtmark. Till ”egen tomt” räknas i sammanhanget till exempel gård till flerfamiljshus, kolonilott samt restaurangverksamhet. Det är dock fortsatt generellt eldningsförbud.

Vad omfattas av eldningsförbudet?

Det generella eldningsförbudet omfattar alla typer av grillar och öppna lågor utomhus, till exempel grillning på iordningställda grillplatser, stormkök och medtagen grill. Tänk även på att inte slänga fimpar i naturen och att det kan slå gnistor från verktyg och maskiner.

Du gör dig skyldig till brott om du bryter mot eldningsförbudet.

Bedömningen av eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Vid frågor kontakta i första hand någon av länets räddningstjänster.

Brandkåren Attundalänk till annan webbplats

Storstockholms brandförsvarlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 13 augusti 2018