Pågående arbete

Naturvårdsskötsel

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten i Ägget, Eds allé, Folkparken och vid Fysingen under hösten. Syftet med insatsen är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och göra naturen mer tillgänglig och säker.

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten i flera områden under hösten i form av huggning, röjning och beskärning av träd. Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Stående och liggande trädstammar samt rishögar kommer att lämnas för att öka inslaget av död ved och göra skogen mer levande.

Senast uppdaterad: 26 november 2018