• Startsida
  • / Ingen gatubelysning i delar av Prästgårdsmarken
Pågående arbete

Ingen gatubelysning i delar av Prästgårdsmarken

På grund av förseningar i leveransen har det under lång tid saknats gatubelysning i delar av Prästgårdsmarken.

Kommunens entreprenör håller just nu på att sätta upp tillfällig belysning på varannan/var tredje stolpe. När den permanenta belysningen anländer kommer den tillfälliga tas ned och den permanenta sättas upp på varje stolpe.

Senast uppdaterad: 16 januari 2019