• Startsida
  • / Begränsad framkomlighet på Ekebovägen
Pågående arbete

Begränsad framkomlighet på Ekebovägen

Under vecka 21 påbörjas arbete med asfalten på Ekebovägen. Samtidig påbörjas arbetet med refuger och övergångställen i korsningen vid Smedbyvägen. Framkomligheten kommer vara fortsatt begränsad, speciellt i rusningstid.

Under vecka 21 och 22 pågår arbeten med asfalten på Ekebovägen. Först ska gen gamla asfaletn fräsas bort och sedan ska ny läggas. Under dessa veckor kommer det vara mycket begränsad framkomlighet.

Ta god tid på dig och följ anvisningarna på plats. Finns möjligheten, undvik gärna att köra på Ekebovägen i rusningstrafik.

Arbetet förväntas vara färdigt till sommaren 2019.

Länk till mer information om projektet

Senast uppdaterad: 17 maj 2019