• Startsida
  • / Asfaltering del av Almungevägen
Åtgärdat

Asfaltering del av Almungevägen

Under vecka 27 kommer Almungevägen att fräsas samt beläggas med ny asfalt.

Avsmalningen som fanns på platsen är nu borttagen och kommer inte återställas. Avsmalningen försvårade underhållet på platsen och det blev väldigt spårigt i körbanan. Det är även ett första steg mot den nya infarten mot Vik som kommer att utföras inom de närmsta åren i samband med byggnationen av Wijk Oppgård och en ny Vikskola. Infarten kommer att ligga längre söderut före Eggebyvägen.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2019