Val av skola, skolansökan ht 2021

Här kan du som vårdnadshavare hitta information om skolansökan 2021

Val av skola, skolansökan
1 Hitta skola
2 Ansök
3 Ansökan stänger
4 Besked om platserbjudande
5 Ansök om fritids

1. Välj skolor

Innan du gör din ansökan behöver du välja tre vilka skolor du vill ansöka till.

2. Skicka in ansökan

Du kan göra en ansökan senast den 28 februari. Det går även att göra ändringar innan dess.

Skolansökan stänger klockan 23.59 den 28 februari. Besked lämnas i e-tjänsten under mars/april.

Besked om platserbjudande kommer skickas till e-tjänsten som båda vårdnadshavarna kan ta del av. Besked om plats går ut i månadsskiftet mars/april. När du mottagit platserbjudandet behöver du inte bekräfta platsen.

Först när ditt barn har blivit antagen på en skola kan du ansökan om fritidshem.

  • Barn 6-12 år kan få plats i fritidshem om vårdnadshavare arbetar eller studerar. 
  • Maxtaxa gäller.

Ansök om fritidshem i e-tjänsten under rubriken "Förskola och barnomsorg".

Driftstatus måndagen den 8 februari

På grund av tekniska problem måste ni som har gjort skolansökan den 8 februari före klockan 16, gå in och göra om ansökan igen.

OBS! Ansökan om fritidshemsplats görs efter besked om skolplats.

Skolansökan kan göras/ändras fram till och med den 28 februari klockan 23.59.

Viktig information inför skolansökan

Du som är vårdnadshavare till ett barn som är född år 2015 eller 2009 ska göra skolansökan i år. Skolansökan gäller alltså de barn som ska börja förskoleklass eller årskurs sex till höstterminen 2021.

Du kan som vårdnadshavare välja mellan totalt 13 skolor, 5 kommunala grundskolor och 8 fristående grundskolor.

Skolansökningsperiod

Skolansökan pågår från måndag 8 februari till och med söndagen den 28 februari 2021. Du kan göra din ansökan när som helst under den perioden.

Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter i e-tjänsten.

Båda vårdnadshavarna måste ansöka om skolplacering

För att skolansökan ska gå vidare är det viktigt att båda vårdnadshavarna gör valet av skolplacering i e-tjänsten.

Antagningsprinciper fristående skola

Fristående skolor har egna kö- och antagningsprinciper. Kontakta respektive skola för att få information om vad som gäller just där och för att ställa ditt barn i kö till skolan. När det är dags för skolansökan gör du en ansökan i kommunens e-tjänst.

Här kan du gå in och kontrollera dina kontaktuppgifterlänk till annan webbplats

Sista ansökningsdag

Skolansökan öppnar måndag 8:e februari och stänger söndag klockan 23.59 den 28 februari.

Här kan du ta del av mer information om skolansökan

Om ingen skolansökan sker

Om du inte gör skolansökan erbjuds ditt barn i första hand plats i närmastekommunala skola som har en ledig plats. Om det inte finns plats i närmaste kommunala skola, erbjuds ditt barn plats i annan kommunal skola i Upplands Väsby.

Efter besked om skolplacering

När kommunen har skickat ut ett besked om skolplacering via e-tjänsten är skolansökan avslutad och ansvaret för antagning går över från kommunen till rektorerna på de olika skolorna.

Du som vårdnashavare behöver inte bekräfta skolplaceringen som ditt barn har fått tilldelat.

Om du önskar en ny placering i kommunal skola än den som ditt barn har fått, kan du ansöka om ett skolbyte i e-tjänsten.

Ansökan om byte till kommunal grundskolalänk till annan webbplats

Vil du byta till en friskola måste du kontakta rektorn på den skola som du önskar till ditt barn. Rektor avgör sedan om ditt barn kan få en plats.

Det är viktigt att komma ihåg att rektorerna inte är skyldiga att använda samma antagningsprinciper som kommunen gör.

Antagningsprinciper kommunal skola

Kommunen jobbar efter principen att alla elever ska få en plats i den skola vårdnadshavare har som förstahandsval.

Om fler elever har sökt till en kommunal skola än det finns platser måste det göras ett urval. Platserna fördelas då utifrån ett antal urvalsgrunder:

  1. Rangordning enligt den relativa närhetsprincipen.
  2. Syskonförtur.
  3. Barn som tas emot i förskoleklass höstterminen det kalenderår de fyller fem år.
  4. Barn boende i annan kommun.

Hur används den relativa närhetsprincipen mellan kommunala skolor?

Relativ närhet används för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. För att få fram den relativa närheten mäts skillnaden i avstånd på säkra gång-, cykel eller bilvägar till den önskade sökta skolan, jämfört med en alternativ skola i närheten. Avståndet till den alternativa, närliggande kommunala skolan minskas med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet får platsen.

I exemplet nedan benämns den sökta skolan som skola X. Avståndet till den sökta skolan jämförs med avståndet till en alternativ skola. Den alternativa skolan utgörs av elevens närmaste skola eller elevens näst närmaste skola.

Exempel

Britta och Filip har båda sökt skola X. Det finns en ledig plats på skolan. Britta får den lediga platsen på skola X, fastän Filip bor närmare skola X. Varför?

Uträkning

Britta har 1200 m till den alternativa skolan och 400 m till skola X: 1200-400= 800m

Filip har 500 m till den alternativa skolan och 300 m till skola X: 500-300 =200m

Britta får det högsta relativa värdet och får därför platsen på skola X.

Två personer med olika avstånd till två olika skolor. Under illustrationen av personerna finns avståndet angivet.

Uppsägning av förskola/pedagogisk omsorg

Om ditt barn fyller sex år under 2021 och går på förskola kommer placeringen automatiskt att avslutas den 31 juli 2021.
Du säger själv upp platsen om ditt barn ska sluta tidigare. Uppsägningstiden är en månad. Observera att det inte är möjligt att tillträda en ny barnomsorgsplacering förrän tre månader har passerat, räknat från sista dagen på uppsägningsperioden.

Ansök om fritidshemsplats

Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar kan få plats i fritidshem för barn i åldrarna 6-12 år. Ansökan om fritidshemsplats gör du först när du har fått antagningsbeskedet från den skola barnet har blivit antagen till. Du söker plats via e-tjänsten. Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd och maxtaxan är baserad på familjens inkomst.

Gå till upplandsvasby.se/barnomsorg

  1. Logga in med e-legitimation
  2. Klicka på "Förskola och skolbarnsomsorg".
  3. Klicka på rutan "Gör din ansökan".
  4. Fritidshemsplacering kan sökas med önskad start tidigast 1 augusti.

Byte till skola i årskurs 6

Om ditt barn går i en skola som har årskurs 6-9 och vill gå kvar behöver du inte göra en skolansökan. Om ditt barn vill byta skola behöver du göra en skolansökan. Skriv förstahandsvalet som nummer ett i skolansökan. Skriv den nuvarande skolan som nummer två om ni samtidigt vill vara säkra på att ha en plats kvar där om inte förstahandsalternativet uppfylls.

Om ditt barn går i en skola med verksamhet upp till årskurs 5 ska du göra en skolansökan

Information och ansökan om skolskjuts

Elever i årskurs förskoleklass till årskurs 9 kan ha rätt till skolskjuts. Grunder för bedömning är avstånd till närmsta kommunal skola, trafikfarlig väg, funktionsvariationer hos eleven eller annan särskild omständighet.

Information och ansökan om skolskjuts

Skola i annan kommun

Du har rätt att söka plats för ditt barn i en skola utanför Upplands Väsby kommun. Förutsättningen är att skolan accepterar den ersättning Upplands Väsby erbjuder.
Kontakta den skola du är intresserad av för att få deras ansökningshandlingar.

Om ditt barn fyller sex år, eller ska börja årskurs sex till hösten och idag går på F-5 skola, eller vill byta till en ny skola inför höstterminen årskurs sex, görs skolansökan som vanligt i februari enligt de datum som angivits. Då anger du "annan skola utanför kommunen".

Om du byter till en skola i en annan kommun efter att skolansökningsperioden är över måste skolan i den andra kommunen registrera skolplaceringen hos Upplands Väsby kommun.

Flytta till Upplands Väsby

För att kunna göra en skolansökan åt ditt barn under ordinarie skolansökningsperiod måste barnet vara folkbokfört före den 28:e februari 2021 i Upplands Väsby kommun . Kopia på hyres- eller köpekontrakt gäller inte.

Om barnet inte har hunnit bli folkbokfört före den 28:e februari och du som vårdnadshavare är intresserad av en kommunal skola, ska du använda e-tjänsten när du gör en ansökan till kommunal grundskola.

Ansökan till kommunal grundskolalänk till annan webbplats

Är du intresserad av en fristående skola ska du ta direktkontakt med skolan för mer information.

Vid önskan om skolbyte

Om du vill ansöka om plats eller byta skola under pågående läsår, gör du din ansökan via kommunens e-tjänst som är avsedd för skolbyte. Ansökan om byte till kommunal skolalänk till annan webbplats
Observera att tjänsten endast omfattar de kommunala skolorna. Vill du ansöka eller byta till en fristående skola behöver du kontakta varje enskild skola direkt.

Har du frågor om skolansökan?

Välkommen att kontakta Väsby Direkt. Vi kan hjälpa dig på flera språk.

Senast uppdaterad: 1 mars 2021