Modersmål, hemspråk

Om du som elev dagligen talar ett annat språk än svenska hemma har du rätt till modersmålsundervisning. Om du har ett annat modersmål kan det påverka dina chanser att nå kunskapsmålen i de olika skolämnena. Du har då rätt till studiehandledning på modersmålet.

Ansökan om modersmål

För att få rätt till modersmålsundervisning eller modersmålsträning finns det vissa krav som du som elev ska leva upp till.

Betyg

En individuell utvecklingsplan tas fram varje år och du får betyg i årskurs sex till nio.

Om eleven slutar

Om du har börjat i modersmålsundervisning är ditt deltagande obligatoriskt. Om du vill avsluta din undervisning ska du lämna in en blankett.