Klara Edin och Amina Hussein 4 år programmerar en Blue-Bot.

Klara Edin och Amina Hussein, 4 år, programmerar en Blue-Bot.

I Väsby kodar eleverna. Redan i förskolan.

Klara och Amina kan programmera en Blue-Bot. Det har de lärt sig på Väsby Makerspace som är ett kreativt centrum för it-slöjd. Regeringen beslutade 2017 om en nationell strategi där alla elever ska få kunskap om digitalisering. I Väsby börjar den digitala utbildningen redan i förskolan. Amanda Edin är pedagog på Väsby Makerspace.

Foto på Amanda Edin, makerpedagog Väsby makerspace

Amanda Edin, makerpedagog

Foto på Amanda Edin, makerpedagog Väsby makerspace

Amanda Edin, makerpedagog

Vad gör man på Väsby makerspace?

- Du kan till exempel lära dig mer om och arbeta med programmering, bygga robotar, löda lysande livspuckar eller designa modeller och skriva ut i 3D-printer. Det är också en plats att träffas för att diskutera och förkovra sig i digital kompetens.

Vilka får komma hit?

- Vi är en förlängning av alla skolor och förskolor i kommunen, kommunala som fristående. Våra besökare är lärare och skolledare som kommer hit för föreläsningar och fortbildning, och grupper med barn och elever som arbetar praktiskt med programmering, konstruktion och skapande med it som material.

Hur många har ni nått ut till?

- Vi har hittills nått ut till 95% av alla förskolor och skolor, och har cirka 50 - 100 besökare i veckan.

Varför är det viktigt att barn utvecklar digital kompetens?

- Digital kompetens är i grunden en demokratifråga och en nödvändighet för att kunna vara delaktig i vårt samhälle som blir allt mer automatiserat och programmerat.

Vad är målet med Väsby makerspace?

- Att stötta alla förskolor och skolor så att alla barn och elever i Väsby får en likvärdig undervisning i digital kompetens. Oavsett vem som driver skolan eller förskolan.

Senast uppdaterad: 20 mars 2019