Philip och William Frisk Garciá med modell av temalekparken.

Philip och William Frisk Garciá med modell av temalekparken.

Nu öppnar Wäsby verkstäder. Leker vi.

Har du sett vad vi gör i Vilundaparken? En aktivitetspark som är starten för utvecklingen av Väsby idrottsstad! Där kommer det finnas utegym, klättervägg, pumptrack, en dansyta med mera. Och en temalekpark, formgiven av konstnären Tor Svae. Nils Odén är kommunens stadsträdgårdsmästare.

Nils Odén, stadsträdgårdsmästare

Nils Odén, stadsträdgårdsmästare

 Nils Odén, stadsträdgårdsmästare

Nils Odén, stadsträdgårdsmästare

Hur kommer det sig att Väsby får en temalekpark?

- Det är ett politiskt beslut där jag fick uppdraget att utveckla ett tema och vilket innehåll det skulle bli. Min idé var tema Wäsby verkstäder där innehållet till viss del ska vara produkter som producerats där. Som till exempel Hasselbladskamerans kamerahus och Volvo Amazons dörrhantag. Jag tycker Wäsby verkstäder är ett bra tema. Utan industrin hade Upplands Väsby som ort inte existerat idag.

Hur leker man Wäsby verkstäder?

- I temalekparken kan du leka verkstad inne i fabrikerna, och bli stark även om du är liten genom kugghjul och tackel och tåg med mera. Du kan åka rutschkana i Volvo Amazons dörrhandtag eller krypa in i kamerahuset till en hasselbladskamera och därifrån spana på omvärlden. Du kan leka kontor i brukskontoret, brandman på brandbilen eller bilmekaniker i bilverkstan. Det finns också en bodngård med djur, en skeppssättning med en grill i mitten, och vattenpost utanför. Överskottsvattnet bildar en lekbäck utefter slänten.

När kan vi börja leka?

- Om allt går som vi vill: innan sommarlovet är slut!

Varför är det viktigt för barn att lära sig mer om en gammal industri?

- Det är viktigt att vi förstår att den här levnadsstandarden som vi har idag inte har kommit av sig själv. Det ligger massor av arbete bakom! Utan industrialiseringen hade vi varit ett u-land idag. Många barn associerar tillverkning av produkter till Kina. För 50 år sedan var Väsby ett Kina.

Du är stadsträdgårdsmästare. Vad mer gör du i ditt jobb?

- Jag har det övergripande ansvaret för skötseln och utvecklingen av kommunens grönytor. Bland annat deltar jag i det viktiga detaljplanearbetet, för att ta tillvara ”gröna intressen”. Det innebär att jag har ett särskilt ansvar för att det ska finnas en bra miljö i Väsby för människor, men det innebär också en bra miljö för djur och växter. Ett urbant exempel på det är Suseboparken, som ska vara en rekreativ stadspark för medborgarna. Eller Upplevelsestråken som gör annars svårframkomlig natur tillgänglig för människor – även dem som inte är ute i naturen i vanliga fall. Parallellt med många av stråken sår vi in ängsblommor för att göra det möjligt för folk att på ett lättillgängligt sätt plocka blommor och uppleva fjärilar och bin.

Senast uppdaterad: 20 mars 2019