Jämför service, kvalitet i verksamheter

Genom att jämföra kommunens verksamheter med andra kommuners kan vi mäta och öka kvaliteten. Därför deltar Upplands Väsby kommun i bland annat medborgarundersökningen och i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Upplands Väsby kommun har också kvalitetsgarantier. En kvalitetsgaranti är en specifikation av vad du som medborgare kan förvänta dig av en tjänst som kommunen erbjuder.

Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför varje år Kommunen Kvalitet i Korthet, KKiK, som redovisar resultat inom några viktiga områden som är intressan...

Medborgarundersökningen

Statistiska centralbyrån genomför varje år medborgarundersökningar som Sveriges kommuner har möjlighet att delta i. Medborgarundersökningen riktar sig till e...