Jämför service, kvalitet i verksamheter

Genom att jämföra kommunens verksamheter med andra kommuners kan vi mäta och öka kvaliteten. Därför deltar Upplands Väsby kommun årligen i bland annat medborgarundersökningen och i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Upplands Väsby kommun har också kvalitetsgarantier. En kvalitetsgaranti är en specifikation av vad du som medborgare kan förvänta dig av en tjänst som kommunen erbjuder.

Varje år delar kommunen ut en kvalitetsutmärkelse och ett innovationspris.

Information om kvalitetsutmärkelsen och innovationspriset

Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför varje år Kommunen Kvalitet i Korthet, KKiK, som redovisar resultat inom några viktiga områden som är intressan...

Medborgarundersökningen

Statistiska centralbyrån genomför varje vår och höst en medborgarundersökning som alla Sveriges kommuner har möjlighet att delta i. Medborgarundersökningen r...