Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför varje år Kommunen Kvalitet i Korthet, KKiK, som redovisar resultat inom några viktiga områden som är intressanta för medborgarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Projektet omfattar nu cirka 250 kommuner som kan jämföra sina resultat för att lära och utvecklas.

Barn och unga

Samhälle och miljö

Stöd och omsorg