Medborgarundersökning

Statistiska centralbyrån genomför varje vår och höst en medborgarundersökning som alla Sveriges kommuner har möjlighet att delta i. Medborgarundersökningen riktar sig till ett slumpmässigt urval av kommuninvånare.

De som svarar på undersökningen får tycka till om kommunen utifrån 26 frågeställningar och resultaten summeras sedan till tre övergripande områden.

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Om du som privatperson blivit slumpmässigt utvald att tycka till om din kommun, via ett hemskickat brev, hittar du mer information och möjlighet att logga in till webbenkäten via Statistiska centralbyrån.

Medborgarundersökningen hos Statistiska centralbyrånlänk till annan webbplats

Nöjd inflytande index

Medborgarnas inflytande i sin kommun.

Nöjd medborgar index

Kommunens verksamheter.

Nöjd region index

Kommunen som en plats att bo och leva på.