Val 2018

Den 9 september är det allmänna val i Sverige. Det innebär att det är val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Från och med den 22 augusti kan du förtidsrösta.

Du får ditt röstkort i brevlådan

Alla som får rösta kommer att få hem ett röstkort i sin brevlåda några veckor innan valet. På kortet står det i vilka val du får rösta, vilket valdistrikt du tillhör och i vilken vallokal du kan rösta i på valdagen.

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare på Island eller i Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget.

Information om vem som får rösta på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

För dig som vill rösta på valdagen

På röstkortet står det i vilket distrikt och i vilken lokal du ska rösta om du vill rösta på valdagen.

Vallokalerna i Upplands Väsby kommun är öppna 08.00–20.00 på valdagen den 9 september.

Kom ihåg att ta med dig ditt röstkort och legitimation till vallokalen!

För dig som vill förtidsrösta

Från och med den 22 augusti kan du förtidsrösta. En förtidsröstningslokal kommer att vara öppen på valdagen för de som inte har möjlighet att rösta i sin vallokal.

Du väljer själv vilken förtidsröstningslokal du vill rösta i. Kom ihåg att ta med dig din legitimiation och ta gärna med ditt röstkort till förtidsröstningslokalen! I Upplands Väsby så kan du få ett ersättningsröstkort utskrivet på förtidsröstningslokalerna vid Upplands Väsby station och Väsby Centrum.

Distrikt och vallokaler

Information om distrikt, vallokaler och lokaler för förtidsröstning kommer att presenteras på den här sidan senare.

Valnämnden

Valnämnden är den nämnd som ansvarar för att valet genomförs korrekt.

Valkansliet

På central nivå är det Valmyndigheten och länsstyrelserna som ansvarar för genomförandet av valen.

Valkansliet är de tjänstepersoner som arbetar med valet i Upplands Väsby kommun. Valkansliet arbetar på uppdrag av valnämnden.

Du kan kontakta valkansliet via e-post val@upplandsvasby.se.

 

Partier invalda i Upplands Väsbys kommunfullmäktige 2014

Parti

Antal Mandat

Moderaterna (M)

13

Liberalerna (L)

4

Kristdemokraterna (KD)

2

Centerpartiet (C)

2

Socialdemokraterna (S)

16

Miljöpartiet (MP)

5

Vänsterpartiet (V)

4

Sverigedemokraterna (SD)

3

Väsbys Bästa (VB)

2

 

Senast uppdaterad: 8 juni 2018
Kommun och politik