Invandring och integration

Här finns information till dig som är ny i Sverige om hur du kan få hjälp med språket, lära dig mer om det svenska samhället, träffa nya människor och mycket mer.

I Väsby finns ett föreningsliv med kultur- och fritidsverksamheter för alla åldrar. Kyrkorna och föreningslivet har ett stort kontaktnät med privatpersoner.

Kommunen kan till exempel hjälpa dig att hitta en bostad, lära dig svenska och välja förskola till ditt barn.

Barnfamiljer, ensamstående vuxna med uppehållstillstånd och ensamkommande barn flyttar till Väsby för att skapa sig en ny framtid. För att underlätta integra...

Svenska för invandrare (SFI) är en utbildning för dig som inte har svenska som modersmål. Du lär dig grunderna i att läsa och skriva på svenska. Du övar ocks...