Enkät om trygghet

Nu ges möjlighet för dig som bor eller jobbar i Väsby att besvara en enkät om tryggheten i Väsby. Upplands Väsby kommun och polismyndigheten arbetar tillsammans för att minska brottslighet och öka trygghet. Vilka åtgärder tycker du att kommun och polis bör prioritera?


Identifierar du dig som:Hur gammal är du?


Bor och/eller jobbar du i kommunen?
Senast uppdaterad: 27 juni 2018
Omsorg och hjälp