• Startsida
  • / Kommunen avråder från besök på äldreboenden

Kommunen avråder från besök på äldreboenden

Anhöriga avråds från att besöka kommunens äldreboenden till och med 14 februari på grund av den höga smittspridningen av covid-19.

På en turkos bakgrund finns ett utropstecken i mitten och oregelbundet utspritt är det små kugghjul runt tecknet.

Smittspridningen av covid-19 ökar kraftigt i Stockholms län och även lokalt i Upplands Väsby. Därför har kommunen beslutat att avråda för besök till äldreboenden. Det gäller för samtliga kommunala boenden från och med 14 januari till och med 14 februari.

Vid behov kommer avrådan att förlängas ytterligare. Boenden som drivs i privat regi har blivit informerade om beslutet.

På Lavendelgården råder det även intagningsstopp på korttidsboendet och växelvården fram till och med fredag 21 januari. Intagningsstoppet kan komma att förlängas ytterligare.

Kontakt med anhörig

Fortsätta att hålla kontakt med dina anhöriga. Är det svårt att hålla direktkontakt kan personalen hjälpa till att svara på frågor. Alla kommunalt drivna äldreboendena i kommunen har även Ipads. Det är då möjligt att hålla kontakten med anhöriga via Facetime, Skype eller liknande kanaler förutom via telefonsamtal. Kontakta respektive boende när du vill ha hjälp att nå din anhörig.

Tack för att du som anhörig väntar med ditt besök.


När avrådan om besök till kommunens äldreboende upphör, är det viktigt att följa kommunens besöksrutiner:
Information om rutiner som gäller för besök till kommunens äldreboenden.

Tidigare nyhet om tillfälliga begränsingar för besök till Hedvigsgården och Lavendelgården. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 18 januari 2022