• Startsida
  • / Begränsningar för besök till vissa äldreboenden förlängs

Begränsningar för besök till vissa äldreboenden förlängs

För att minska och begränsa smittspridningen av covid-19 förlängs de tillfälliga begränsningarna för besök till Hedvigsgården till och med 31 januari och Lavendelgården till och med 28 januari.

En färgplatta i ceris med ett utropstecken i mitten och förstoring av coronaviruset.

Smittspridningen av covid-19 ökar i Stockholms län och även lokalt i Upplands Väsby.

På Hedvigsgården och Lavendelgården har bekräftade fall av covid-19 nyligen upptäcks. Det har införts tillfälliga begränsningar för besök till dessa boenden. Särskilda undantag från de tillfälliga besöksrestriktionerna kan göras vid vissa specifika vårdtillfällen. Kontakten sker mellan personal på boendet och anhörig.

Beslutet för begränsade besök till Hedvigsgården förlängs från 21 januari till och med 31 januari och för Lavendelgården från 21 januari till och med 28 januari. På Lavendelgårdens korttidsboende är det även intagningsstopp till och med 28 januari.

Syftet med åtgärderna är att minska och begränsa smittspridningen. Vid behov kan dessa förlängas ytterligare.

Kontakt med anhörig

Fortsätta att hålla kontakt med dina anhöriga. Är det svårt att hålla direktkontakt kan personalen hjälpa till att svara på frågor. Alla kommunalt drivna äldreboendena i kommunen har även Ipads. Det är då möjligt att hålla kontakten med anhöriga via Facetime, Skype eller liknande kanaler förutom via telefonsamtal. Kontakta respektive boende när du vill ha hjälp att nå din anhörig.

Senast uppdaterad: 19 januari 2022