• Startsida
  • / Resultat medborgarundersökning

Resultat medborgarundersökning

Statistiska centralbyrån gör en årlig medborgarundersökning. I undersökningen får kommunens invånare tycka till om sin kommun.

En bild över statsmiljön kring Väsby station. I bakgrunden syns Pyramiden och Messingen.

Stationsområdet med Pyramiden och Messingen i bakgrunden.

Personerna som får besvara enkäten är slumpmässigt utvalda. Några av de områden som undersöks är skola, omsorg och trygghet.

Enkäten skickades ut till 1 200 invånare i Väsby varav 415 personer valde att svara på enkäten.

Mätningen ger oss en fingervisning om vad medborgare i kommunen tycker är bra och vad vi ska fortsätta utveckla. Stort tack till alla som valt att svara, säger Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.

Några av resultaten från 2022

En stor del av de som svarade på enkäten tycker att Upplands Väsby kommun är en mycket bra eller ganska bra plats att bo och leva på. Nästan alla som svarade på enkäten tycker det är viktigt att ha nära till natur och parker från sin bostad. Det är också glädjande att kommunens klimat- och miljöarbete uppskattas högt av invånarna både i jämförelse på nationell nivå och bland stockholmskommunerna. En stor majoritet av invånarna i Väsby är också nöjda med skötsel av badplatser, gator samt gång- och cykelvägar.

Mätningen visar också att de flesta känner sig trygga när det är ljust ute men en större andel upplever att det är otryggt ute när det är mörkt. Fler än hälften av de som svarat upplever att det finns problem med inbrott och stölder i kommunen.

Vi har redan fokus på trygghetsfrågor och ser stora förbättringar utifrån det arbete vi gör. Men vi behöver fortsätta vårt arbete för att skapa ett ännu mer tryggt Väsby, säger Mathias.

Senast uppdaterad: 25 januari 2023