• Startsida
  • / Fler Väsbybarn i rörelse efter lyckat projekt

Fler Väsbybarn i rörelse efter lyckat projekt

Kommunens fleråriga projekt för att få barn i rörelse har gett goda resultat. Flera klasser har rörelseaktiviteter på schemat och koncentrationen under lektionstid har ökat.

En lekande flicka hänger upp och ned i en klätterställning.

Foto: Mostphotos

Upplands Väsby kommun startade 2019 projektet Barn och unga i rörelse. Under de fyra år som projektet pågått har mer än 6 000 barn vid skolor och förskolor blivit involverade. Bland annat har de fått prova på rörelsematerial, rörelse på skolgården och fysiska övningar i kombination med språk och matematik.

Många barn når inte upp till den rekommenderade dagliga fysiska aktiviteten. Som kommun har vi ett ansvar och allt att vinna på att främja mer rörlighet bland barn. Vi förebygger framtida samhällskostnader och inspirerar barn till en rörlig livsstil som ger dem livskvalitet genom hela livet, säger utbildningsnämndens ordförande Suzanne Enell (S).

Projektet har finansierats med cirka tre miljoner kronor. Målet har varit att lyfta den fysiska aktivitetens betydelse för såväl fysisk hälsa som psykiskt välbefinnande och lärande.

Vi ser att arbetet med fysiska aktiviteter har utvecklats och förbättrats. Vi har uppnått en ökad rörelseglädje hos barn. Vi ser också att fler medarbetare nu använder rörelse som ett redskap i skolverksamheten. Många pedagoger uppger att koncentrationen under lektionstid har ökat, säger legitimerade psykolog Anna Yttergård som varit projektledare för Barn och unga i rörelse.

Målet är nu att den ökade kunskapen om rörelse bland barn ska fortsätta vara en naturlig del av barnens vardag i skola och förskola.

Vi kommer att utvärdera arbetet fortlöpande. Vi hoppas även kunna fortsätta med de nätverksträffar som varit lyckade och där deltagare från skolor och förskolor haft möjlighet att inspirera varandra, säger Anna Yttergård.

Senast uppdaterad: 31 januari 2023