Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter. Vi ansvarar för ditt mat-, el-, grov- och farliga avfall samt restavfallet. Hur insamlingen ska gå till bestäms av kommunens avfallsplan och avfallsföreskrifter. För frågor, beställningar eller reklamationer kontaktar du Väsby Direkt, tryckval 4. Du kan även logga in på Mina sidor.

Här finns information om de avgifter, regler och abonnemang som vi har i Upplands Väsby. Du kan läsa om de kostnader som finns kopplade till ditt avfall bero...

Här hittar du information om hämtningar av ditt avfall. Vilken dag som ditt avfall hämtas beror på vilket abonnemang du har valt och var i kommunen du bor.

Här kan du läsa mer om hur du kan göra ditt avfall till en resurs för miljön. Du hittar information om återvinningscentraler och hur du kan anmäla dig till m...

Farligt avfall är sådant som är skadligt för miljön om det lämnas på fel ställe. De måste därför sorteras ut och tas om hand separat.

Här kan du läsa om tömningar ifrån slam, latrin och fettavskiljare. Du kan även hitta information om fetttrattar och hur du ska ta hand om ditt fett i matlag...