Buller och luftkvalitet

Om du upplever buller eller dålig luftkvalitet kan det påverka dig negativt. Här hittar du till exempel gränsvärden för buller och radon samt tips för hur du kan göra din vistelsemiljö bättre.

Buller definieras som icke önskvärt ljud. Buller är ett utbrett miljö- och hälsoproblem. En god ljudmiljö är viktig för hälsan och livskvaliteten.

Vilka gränsvärden som finns och hur man mäter dessa skiljer sig åt beroende på vad det är som ska mätas.

Luften som vi andas har stor betydelse för vårt välbefinnande och vår hälsa. Halten av luftföroreningar beror på både lokala och avlägsna källor.

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken, byggnadsmaterial och vatten. Du kan själv beställa dosor för att mäta radonhalten i din bostad.

Inomhusklimatet har en stor inverkan på vår hälsa. Ett behagligt inomhusklimat är varken för kallt, varmt eller dragigt.

En bra ventilation kan bidra till minskad risk för fukt- och mögelskador som i sin tur minskar risk för astma och allergier.