Temperatur och drag

Vi spenderar en stor del av dagen inomhus. Inomhusklimatet har därför en stor inverkan på vår hälsa. Ett behagligt inomhusklimat är varken för kallt, varmt eller dragigt.

Lufttemperaturen bör ligga mellan 20 och 23 grader

För en behaglig inomhusmiljö bör temperaturen ligga mellan 20 och 23 grader. Förskolor, ålderdomshem och liknande lokaler bör ha en temperatur på minst 20 grader. Ett klimat som är för varmt, kallt eller dragit kan bidra till sämre hälsa.

Symtom på försämrad hälsa kan vara:

 • slemhinne- och luftvägssymtom
 • astma
 • hudsymptom
 • trötthet
 • huvudvärk.

Luftfuktigheten bör ligga på 30-60 procent

Luftfuktigheten i en bostad bör ligga på 30-60 procent vid normal temperatur. För att minska kvalstertillväxten bör luftfuktigheten inte överstiga 45 procent under vintertid. Det förutsätter att ventilationen är bra. 

Drag kan orsakas av otäta fönster

Drag är en vanlig orsak till obehag. Drag orsakas bland annat av otäta fönster, dörrar och tilluftsventiler. Om väggar och golv har lägre temperatur än luften kan man också uppleva drag.

Under vinterhalvåret bör inte luftens medelhastighet överstiga 0,15 meter per sekund.

 • Värmesystemet är anpassat efter värmebehov.
 • Värmesystemet underhålls kontinuerligt och ger en jämn värme mellan olika bostäder i samma byggnad.
 • Värmeelement underhålls och är effektiva. Det vill säga att de är jämnt uppvärmda över hela ytan.
 • Ventilationen fungerar enligt riktvärden och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Värmesystemet är anpassat till ventilationslösningen.
 • Uppmärksamma kalldrag som kommer in från tilluftsventiler vintertid och varmluft som kommer in sommartid.

Om du har problem i din inomhusmiljö som påverkar din hälsa negativt ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Det är i första hand fastighetsägaren/ verksamhetsinnehavaren som ska utreda orsaken till problemen och åtgärda de brister som kan finnas i inomhusmiljön.

Om du inte får hjälp kan du kontakta kommunens bygg- och miljökontor via klagomålsanmälan.

Detta ingår i din egenkontroll som fastighetsägare:

 • Kontrollmätning av inomhusklimatet.
 • Funktionskontroll av bostadens ventilation.
 • Funktionskontroll av bostadens värmesystem.
 • Kontroll av de boendes upplevelse av inomhusklimatet.
 • Rutiner för hantering av felanmälan och klagomål.
Senast uppdaterad: 30 augusti 2023