Energi- och klimatrådgivning

Det finns mycket du kan göra för att minska din energianvändning och miljöpåverkan, samtidigt som du sparar pengar. Privatpersoner, föreningar och företag kan få tips och råd gratis av vår energi- och klimatrådgivning.

Kostnadsfri energirådgivning

Logotyp Energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen ger dig tips och råd om hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan. De vänder sig till privatpersoner, föreningar och små och medelstora företag.

Du kan bland annat få råd om hur du

 • minskar energianvändningen i din bostad
 • sänker dina energikostnader
 • ändrar uppvärmningssystem
 • installerar solceller eller laddplatser
 • förbättrar fönster, isolering och belysning
 • söker bidrag och stöd.

Energi- och klimatrådgivningen är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholmsregionen. Verksamheten finansieras med stöd av Energimyndigheten och drivs i samverkan med Energikontoret Storstockholm.

Kontakta Energi- och klimatrådgivningen

Telefon: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivningen.se

Besök Energi- och klimatrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuella frågor

Steg 1 – Undersök hur energin används i ditt hus

Börja med att få koll på hur mycket energi ditt hus använder och vad den går till. Ta reda på vilket värmesystem du har och hur mycket energi ditt hus använder varje månad. Jämför med liknande hus för att få en bild av om din användning är normal. Har ditt hus en energideklaration kan du ta hjälp av den.


Planera vilka åtgärder som passar ditt hus och i vilken ordning de ska genomföras. När du ska energieffektivisera är det viktigt att se huset som en helhet. Husets funktioner bildar ett sammanhängande system, där förändringar i en funktion påverkar en annan.

Steg 2 – Genomför enkla åtgärder

Åtgärderna nedan kräver inga större investeringar och är bra att börja med. Exempel på enkla åtgärder:

 • Sänk inomhustemperaturen med en grad. En grad minskar energianvändningen för uppvärmning med upp till fem procent.
 • Flytta möbler så att de inte täcker element. Möbler som står framför element gör att värmen sprids sämre.
 • Minska hushållselanvändningen. Byt glödlampor till LED, fyll maskinen när du ska diska eller tvätta, sänk temperaturen och tidsstyr golvvärme och handdukstork i badrummet.
 • Se över tätningslister runt fönster och dörrar. Har du gamla tätningslister är risken stor att de släpper ut mycket värme. Att byta tätningslister är relativt enkelt att göra själv.
 • Byt ut duschmunstycken och blandare. Spara varmvatten genom att byta till snålspolande duschmunstycken och moderna engreppsblandare i handfat och diskho. Hur länge och hur ofta du duschar påverkar också energianvändningen.
 • Byt ut gamla termostater. Om dina termostatventiler är äldre än 10-15 år bör de antagligen bytas ut. Byt ut alla samtidigt!
 • Injustera värmesystemet. Om du har ojämn temperatur i olika element och rum kan det vara ett tecken på att du behöver göra en injustering av värmesystemet. Kontakta en energiexpert för att få hjälp med detta.

Steg 3 – Genomför större åtgärder

Om du har möjlighet att investera i större åtgärder är det bra att göra det efter att du gjort de enkla åtgärderna. Ta reda på vilka åtgärder som passar ditt hus. Hur väl isolerat är ditt hus? Hur gammalt är ditt värmesystem? Är ditt tak lämpligt för solpaneler?

Exempel på större åtgärder

 • Tilläggsisolera. Oftast är det mest kostnadseffektivt att tilläggsisolera vinden.
 • Renovera eller byt ut fönster. Ett nytt energieffektivt fönster släpper bara igenom en tredjedel av den värme som ett äldre tvåglasfönster gör.
 • Installera solpaneler. Med solpaneler kan du antingen producera egen el med solceller eller varmvatten med solfångare.
 • Installera ett centralt styr- och reglersystem. Ett styr- och reglersystem anpassar mängden värme inomhus efter utomhustemperaturen. En givare installeras utomhus, och skickar sedan information till en reglerventil inomhus som styr tillförseln av värme. Inomhus installeras ofta rumstermostater för att få en jämnare rumstemperatur och kunna anpassa värmen utifrån solinstrålning och andra interna värmetillskott.
 • Har du direktverkande el? Komplettera med en luft-/luftvärmepump eller en pellets- eller braskamin.
 • Funderar du på att byta värmesystem? Då är det bra att först genomföra åtgärder kopplade till klimatskalet så att du kan dimensionera ditt nya värmesystem efter ditt nya värmebehov.

Innan du bestämmer dig för solceller finns det en del att tänka på. Energi från solen kan tas tillvara med solceller som skapar el, eller med solfångare som omvandlar solstrålar till värme. Energi- och klimatrådgivningen kan ge dig stöd och vägledning, till exempel om

 • din bostads/fastighets förutsättningar för solceller
 • vilken storlek på anläggning som passar just dig
 • kalkyler för solceller
 • val av leverantör med mera.

Även Solelportalen kan ge dig vägledning om solceller.

Solelportalen på Energimyndighetens webbsida Länk till annan webbplats.

Med hjälp av solkartan kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak. Utifrån det kan du bedöma om det är en bra idé att installera solfångare eller solceller.

Solkartan på Energi- och klimatrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats..

Se Energimyndighetens film om solceller Länk till annan webbplats.

Funderar du på att installera laddplats för elbil? Att ladda hemma eller vid kontoret är enkelt och bekvämt, men det finns en del att tänka på inför en installation. Energi- och klimatrådgivningen kan svara på dina frågor om laddplatser. Du kan exempelvis få råd om

 • förutsättningar för att installera laddplatser
 • val av laddutrustning
 • val av leverantör
 • stöd och kostnadskalkyl med mera.

På Energi- och klimatrådgivningens webbplats finns steg för steg guider och filmer om hur du fixar laddplatser.

Fixa laddplats - steg för steg guide för småhus på Energirådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.

 

Fixa laddplats - steg för steg guide för bostadsrättsföreningar på Energirådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.

 

Energirådgivningens film om hur du fixar laddplats i din bostadsrättsförening Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 5 december 2023