Ansök, hantera, säg upp plats

I e-tjänsten kan du utföra alla ärenden som rör barnomsorg i Upplands Väsby kommun. Tjänsten är tillgänglig alla dagar i veckan, dygnet runt.

Behöver du användarnamn och lösenord kontakta Väsby Direkt på telefonnummer 08-590 970 00.

I e-tjänsten kan du:

 • Lämna och uppdatera inkomstuppgifter.
 • Ansöka om plats i förskola, pedagogisk verksamhet (familjedaghem) och fritidshem.
 • Beräkna barnomsorgsavgift.
 • Registrera och ändra kontaktuppgifter.
 • Få en översikt på schema-, platsuppgifter och historik på inskickade ärenden.
 • Lämna schema eller vistelsetid. Schema för fritidsbarn behöver inte läggas in i dagsläget.
 • Acceptera eller tacka nej till platserbjudande.
 • Säga upp plats.

Uppsägning av förskola/pedagogisk omsorg

Om ditt barn fyller sex år under 2021 och idag har förskola kommer platsen automatiskt att avslutas den 31 juli 2021. Du säger själv upp platsen om ditt barn ska sluta tidigare. Uppsägningstiden är en månad. Observera att det inte är möjligt att tillträda en ny barnomsorgsplats förrän tre månader har passerat, räknat från sista dagen på uppsägningsperioden.

Fritidshemsplats

Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar kan få plats i fritidshem för 6-12 åringar. Vårdnadshavare söker plats via e-tjänsten. Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd och baseras på familjens inkomst. Maxtaxa gäller.

Ansökan om fritidshemsplats gör du först när du har fått antagningsbeskedet från den skola barnet blivit antagen på. Du ansöker via e-tjänsten på samma sätt som när du gör
skolansökan, välj förskola och skolbarnsomsorg.

Ansök om fritidsplats

Gå till upplandsvasby.se/barnomsorg

 1. Logga in med e-legitimation
 2. Klicka på "Förskola och skolbarnsomsorg".
 3. Klicka på rutan "Gör din ansökan".
 4. Fritidshemsplatsen börjar gälla från och med 1 augusti.

För att ändra köalternativen behöver du gå in på kommunens e-tjänst för barnomsorg och göra en helt ny ansökan. Var noga med att alla dina alternativ finns med.

När den nya ansökan kommer in till oss på Upplands Väsby Kommun kommer den befintliga ansökan att uppdateras med dina nya val. Anmälningsdatumet kommer inte att ändras.

 • Du har en månads uppsägningstid på din barnomsorgsplats.
 • Uppsägningen sker i e-tjänsten.
 • Om du sagt upp barnomsorgsplatsen och därefter önskar återplacering inom tre månader från sista placeringsdag, räknas det som om placeringen fortgått hela tiden och du betalar avgift även för dessa månader.
 • Du betalar avgift till och med uppsägningstidens slut oavsett om placeringen har påbörjats eller inte.

Om du tillsammans med ditt/dina barn ska flytta till Upplands Väsby men inte ännu är folkbokförd i kommunen, kan du ändå ansöka om plats. En kopia på köpeavtal eller hyresavtal kan skickas in tillsammans med din anmälan om plats. Det går bra att maila kopian till vasbydirekt@upplandsvasby.se Var noga med att skriva att ditt mail avser ansökan till förskola.

Har vi fått en kopia på köpe- eller hyresavtal kan du få ett erbjudande även om barnet inte är folkbokfört i Upplands Väsby än. Observera att barnet behöver vara folkbokfört till det startdatum som erbjuds för att kunna börja på förskolan.

Det kan då vara en plats på annan förskola som erbjuds om det är fullt på de förskolor ni har valt.

Verksamheten vänder sig till barn i åldern 1-12 år. Vid ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid gör kommunen alltid en individuell prövning vid varje enskilt fall och beslut fattas därefter.

Vårdnadshavare har rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid om de uppfyller följande kriterier:

 1. Att båda vårdnadshavare eller sammanboende par arbetar på kvällar, nätter eller helger (styrks med schema/intyg från arbetsgivare).
 2. Egenföretagare ska kunna visa att de inte har möjlighet att arbeta dagtid.
 3. Att den obekväma arbetstiden är kontinuerlig, dvs. att det rör sig om minst 3 månader.
 4. Att den obekväma arbetstiden är frekvent förekommande, dvs. minst 2 gånger i månaden.

Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid Pdf, 117 kB. (Pdf, 117 kB)

Håll dina inkomstuppgifter uppdaterade

Kom ihåg att uppdatera dina inkomstuppgifter och se till att dina kontaktuppgifter stämmer. Din inkomst påverkar vilken avgift du betalar för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Obs! Din nya inkomst börjar gälla månaden efter din ändring.

Senast uppdaterad: 9 september 2021