Kommun och politik

Här hittar du information om allt från ekonomi och budget till befolkningsstatistik och kartor.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott.

Möten och protokoll, dialog och synpunkter, nämnder och förvaltningar.

Ärenden, handlingar, diarium och arkiv.

Offentliga handlingar, anslagstavla och beslut.

Öppen data och kvalitetsjämförelser samt en lista över kvalitetsgarantier.

De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten och finns nedskrivna i flera internationella överenskommelser

Söndag 9 juni 2024 är det EU-val. Läs om hur röstningen går till och vad som gäller för deltagande partier.

Här hittar du information om samarbeten som vi ansvarar för eller är en del av.

Pressmeddelanden, Väsbyappen, bilder och grafisk profil.