Diarium och arkiv

Kommunen för register över alla allmänna handlingar genom diarieföring. På så sätt kan du ta del av all officiell kommunikation mellan kommunen och dess medborgare.

Kommunen har idag inget diarium eller e-arkiv på webben. Däremot finns kommunarkivets innehåll på webben.

En del handlingar innehåller uppgifter som går under sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut.

Kommunarkivet i Upplands Väsby kommun består av två olika typer av arkiv: kommunala arkiv och enskilda arkiv. Kommunala arkiv innehåller handlingar från komm...