För företagare

Här hittar du information om vilket stöd företagare kan få till följd av pademin och om eventuella kvarstående råd efter 9 februari.

Uppdaterad 9 februari 2022

Stöd till företagare i Upplands Väsby

Kontakta kommunen vid behov av uppskov eller förlängd betaltid för avgifter

Vi har ingen generell förlängd betaltid, men vi uppmanar de företag som har ett behov att ta kontakt med oss för vidare samtal.

Kontakta kommunen vid behov av uppskov eller förlängd betaltid för avgifter

 • Avgifter för sophämtning.
 • Anslutningsavgifter för vatten- och avlopp.
 • Tillstånds- och tillsynsavgifter enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och avgifter enligt alkohollagen och tobakslagen.
 • Avgifter för torghandel och uteserveringar.

Finns önskemål om uppskov med avgift ska du kontakta:

Åsa Engvall, kontorschef

Kristine Tuxen Borlaug, chef för miljökontoret

 Eller Stina Björnholm, bygglovschef

Nedkortad betaltid för dig som är leverantör

Vi accepterar betalningsvillkor på 20 dagar på leverantörsfakturor. Betalningstiden förkortas därmed med 10 dagar och beslutet gäller tills vidare.

 • Du måste själv sätta 20 dagars betalningsvillkor på de fakturor du skickar till oss.
 • Vi arbetar samtidigt med att betala redan inkomna leverantörsfakturor i snabbare takt.

Stöd till företag och verksamheter som hyr lokaler av kommunen

Vi hyr ut lokaler till ett stort antal företag och verksamheter. De flesta hyresgäster är företag som är offentligt finansierade och verkar inom skola, vård och omsorg. De påverkas inte ekonomiskt av pandemin så länge den offentliga finansieringen kvarstår.

Ett fåtal företag och verksamheter bedriver dock verksamhet som är helt beroende av privata kunder och som nu har förlorat intäkter. För dessa erbjuder kommunen möjlighet att få en omsättningsbaserad hyra under perioden 1 ianuari 2022 till och med den 1 juli 2022.

Kontakta oss för omsättningsbaserad hyra

Tillhör ditt företag denna senare grupp är du välkommen att kontakta hyresadministratör Ann-Sofie Tapper för dialog om övergång till omsättningsbaserad hyra.

Ingen avgift för anmälan av catering i hemmet

För att underlätta för dig som krögare att erbjuda catering har avgiften för att anmäla lokal som inte kräver räddningstjänstens godkännande, till exempel i hemmet, tagits bort till och med maj 2022.

Vi behöver ta ut en ansökningsavgift motsvarande sex timmars handläggningstid. Den avgiften är 7 974 kronor.

Efter inskickad ansökan gör bygg- och miljökontoret en prövning som omfattar remisser till polisen, kronofogden och skatteverket.

 • När du fått tillståndet kan du erbjuda catering. Vi skickar tillståndet till dig brev eller e-post. Innan du utför catering behöver anmäla adress och tidpunkt för tjänsten du till bygg- och miljökontoret.

Vi arbetar även med dessa åtgärder

 • Vi förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där det är går.
 • Vi prioriterar tillstånds- och tillsynsärenden som är kritiska för en verksamhet.
 • Vi har dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden utifrån om de kan behöva pausas eller avbrytas.

Information om rekommendationer och råd

Det har införts rekommendationer och råd på grund av covid-19 som påverkar dig som driver ett företag.

Information till verksamheter på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Råd och rekommendationer till arbetsgivare

Arbetgivare rekommenderas att:

 • Underlätta för anställda att vaccinera sig och att informera om vikten av att stanna hemma vid symtom.

Information till arbetsgivare på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Särskilda allmänna råd för dig som inte är fullvaccinerad

Det finns särskilda rekommendationer till personer som inte fullvaccinerade om att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att de blir smittade och sprida sjukdomen covid-19.

Information om coronaviruset och livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Regeringens företagsstöd

Regerigen återinför tre stöd till företagare.

 • Omställningsstöd för perioden december 2021 till och med mars 2022.
 • Omställningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag återinförs för december.
 • Utökad och utvidgad möjlighet för företag att ansöka om anstånd med skatt.

Mer information om företagsstöden på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 26 april 2022