Information från myndigheter

Här hittar du information från myndigheter, regler och riktlinjer som gäller under pandemin.

Uppdaterad 3 maj 2021

Skärpta rekommendationer i Stockholms län

Den 23 februari infördes regionala rekommendationer i länet. Rekommendationerna i Stockholms län har förlängst till och med den 16 maj 2021. Smittskydd Stockholm beslutade i februari om de skärpta rekommendationerna därför att smittspridningen ökar i länet och för att alla behöver bidra för att undvika en tredje våg.

De nya regionala rekommendationerna i korthet:

 • Engångsmunskydd ska alltid användas i kollektivtrafiken, under hela dygnet.
 • Munskydd rekommenderas även i vissa inomhusmiljöer där nära kontakt inte med säkerhet går att undvika (till exempel frisören, livsmedelsaffären).
  Ta på munskyddet innan du går in i affären.
 • Fortsätt arbeta hemifrån om det är möjligt.
 • Om någon i ett hushåll får symtom som kan stämma med covid-19 rekommenderas alla att stanna hemma.
 • Res bara om du måste. Om du måste åka, res så smittsäkert som möjligt.

De nya regionala rekommendationerna i helhet på Region Stockhoms webbplats länk till annan webbplats

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 gäller fram till den 30 juni 2021. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Du är skyldig att:

Stanna hemma vid symtom

Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma. Du rekommenderas även att testa dig för pågående infektion.

PCR-test för dig som är sjuk i covid-19 på 1177.se.länk till annan webbplats

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till andra personer du träffar. Umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.

Sammanställning från Krisinformation.se

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19, på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Ny pandemilag

Regeringen har beslutat om en ny pandemilag som ger större möjligheter att begränsa och stänga verksamheter, minska trängsel och begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Brott mot förbuden kan ge böter. Det är Länsstyrelsen som främst ansvarar för tillsyn.

Den tillfälliga covid-19-lagen gäller till och med den sista september 2021.

Lagen omfattar dessa områden:

 • Allmänna sammankomster
 • Offentliga tillställningar
 • Platser för fritids- och kulturverksamhet
 • Handelsplatser
 • Kollektivtrafik
 • Användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Publiktaket på åtta personer införs även för privata tillställningar. Till exempel för festlokaler och föreningslokaler.

För butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus innebär de nya reglerna att det nu bli obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt.

Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas och för besökare så ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.

Mellan den 6 mars och den 16 maj 2021 gäller skärpta regler för handelsplatser, badhus, gym- och sportanläggningar som innebär att maxantalet för verksamhetens totala yta aldrig får överstiga 500 personer. Handelsplatser ska även vidta lämpliga åtgärder för att sällskap med fler än 1 person inte besöker handelsplatsen samtidigt. Undantag gäller för barn eller andra personer som är i behov av stöd.

Trängsel som omfattas av pandemilagen kan anmälas till Länsstyrelsen:
pandemilag.stockholm@lansstyrelsen.se

Publiktak på max åtta personer

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige från och med den 24 november 2020.

Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs en deltagargräns om max 8 personer.

Enda undantaget från åttapersonersregeln i Stockholms län är allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Länsstyrelsen i Stockholms webbplats kring publiktaklänk till annan webbplats

Övriga restriktioner

 • Maxantalet i ett sällskap på restaurang är fyra personer.
 • För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats gäller att antalet besökare i ett sällskap endast får uppgå till 1 person, om inte serveringsstället kan nås genom en egen entré utifrån. Barn och andra personer som är i behov av stöd är undantagna från kravet.
 • Alla serveringsställen måste stänga klockan 20.30. Det gör att servering av alkohol inte är tillåten efter klockan 20.00 på restauranger och serveringsställen. Serveringsställen kommer dock att kunna ha öppet för avhämtning eller hemleverans efter klockan 20.30.

Kommunen ansvarar för tillsyn av serveringsställen. Trängsel kan anmälas till kommunen på:

vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 3 maj 2021