Information från myndigheter

Här hittar du sammanfattad information om regler och riktlinjer.

Uppdaterad 10 maj 2023

Rekommendationer och råd om covid-19

Du har fortfarande ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid 19.

Rekommendationer om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19.

Om du arbetar inom vård och äldreomsorg och blir sjuk rekommenderas du att testa dig för covid-19.

Vaccination

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 18 år och äldre vaccinerar sig med tre doser mot covid-19. Alla som är 65 år och äldre rekommenderas att ta fler påfyllnadsdoser. De som är 18 år och äldre och tillhör en riskgrupp rekommenderas också fler påfyllnadsdoser.

Information om hur du vaccinerar dig hos 1177.se Länk till annan webbplats.

Information om vaccination mot covid-19 hos Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.

Särskilda råd till dig som inte är vaccinerad

Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig. Det betyder att du fortfarande bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Senast uppdaterad: 10 maj 2023