Information om kommunens verksamheter

Här hittar du information om hur covid-19 påverkar våra verksamheter.

Information om vilka restriktioner som gäller för äldreboenden och övrig äldreomsorg. Här finns även information om vad som gäller för LSS-boenden.