Kommunfakta

Här hittar du information om allt från ekonomi och budget till befolkningsstatistik och kartor.

Vilka partier som ska vara representerade i kommunfullmäktige röstas fram. Partier som röstas in i fullmäktige har rätt till ett årligt partistöd.

Varje år fastställer kommunfullmäktige en flerårsplan med budget för de tre kommande åren. I och med detta fastställs även den kommunala skattesatsen.

Upplands Väsby kommun erbjuder flera olika typer av karttjänster med olika innehåll och funktioner.

Här hittar du statistik för Upplands Väsby kommun. Du kan bland annat se prognoser för befolkning och arbetsmarknad.

Upplands Väsby kommun har en författningssamling. Där finns de flesta av de bestämmelser som reglerar verksamheter och förhållanden i kommunen.