Jämställdhet

Upplands Väsby kommun kännetecknas av att du, oavsett kön, får vara den unika individ som du är. Kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina liv. Det innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla kan göra fria och jämlika val oberoende av föreställningar om vad som anses manligt och kvinnligt.

Kommunens jämställdhetsarbete

För att uppnå jämställdhet behövs ett aktivt jämställdhetsarbete. Jämställdhet påverkas av flera olika saker. Vissa av dessa ligger utanför vad som kan påverkas av kommunala beslut. Kommunen hör dock till en av de viktigaste aktörerna. Verksamheter inom exempelvis utbildning, omsorg och samhällsbyggnad har stor betydelse för jämställdheten.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023