Mångfald

Som arbetsgivare driver Upplands Väsby kommun ett aktivt arbete för att vara en inkluderande arbetsplats. Kommunen ska vara fri från diskriminering och kränkningar. Att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter är ett självklart synsätt som ska delas av hela organisationen på alla nivåer.

Alla ska få utvecklas inom sitt yrke

Alla medarbetare ska ha samma möjlighet att utvecklas inom sitt yrke. Kommunen ska även verka för att personalen inom kommunen ska spegla Väsbys befolkning. Detta gäller till exempel kön och utländsk bakgrund.

Viktigt att rekrytera personal med olika bakgrunder

Arbetet mot diskriminering ska ske i den dagliga arbetsledningen. När kommunen rekryterar ska extra kraft läggas på att attrahera personal med olika etnisk bakgrund.

I takt med att samhället utvecklas kommer personal med olika erfarenheter och kunskaper att vara en viktig faktor för framgång. Att inte se potentialen i den som bryter mot normen är att begränsa kommunens möjligheter.

Nyanlända ska känna sig välkomna

Kommunen lägger stor vikt vid att alla nyanlända ska känna sig välkomna. En viktig del i arbetet är att säkerställa en god integration och att främja lika rättigheter och möjligheter för alla invånare.

Senast uppdaterad: 28 maj 2024