Tillgänglighet

Upplands Väsby kommun ska vara tillgänglig för alla. Om du har en funktionsnedsättning ska du kunna delta i samhället utifrån dina egna förutsättningar som alla andra.

Kommunen har ett funktionsrättsråd

Kommunala Funktionsrättsrådet ser över frågor som rör funktionsnedsättningar. Ett av rådets mål är att funktionsnedsättning som aspekt ska bli en naturlig del när vi formar kommunens verksamhet.

Information om funktionsrättsrådet.

Senast uppdaterad: 19 juni 2024