Politik och demokrati

I kommuner fattas mängder av beslut. De mest övergripande besluten fattas av kommunfullmäktige. Även nämnderna och tjänstemännen tar vissa beslut.

Inom kommunen finns det flera olika nämnder. Varje nämnd har en förvaltning som utför de arbete som nämnderna har beslutat om.

Protokoll och tider för sammanträden.

Upplands Väsby är en kommun där medborgarna ska få ta plats och vara med och påverka. Genom dialoger kan medborgarna få bidra med synpunkter och tankar.

Flerårsplanen, Vision Väsby stad 2040 och Agenda 2030 är exempel på övergripande och långsiktiga planer och inriktningar för kommunen.