Medborgarförslag

Om du är folkbokförd i Upplands Väsby kommun kan du lämna in så kallade medborgarförslag. Genom medborgarförslag får du möjlighet att påverka kommunens verksamheter och det som händer i Väsby.

Vill du istället lämna en synpunkt ska du inte lämna ett medborgarförslag. En synpunkt behandlas inte av kommunfullmäktige, utan når direkt ansvarig enhet för handläggning.

Vad är ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag är en idé om något som inte finns idag. Det kan alltså inte innehålla synpunkter på något som redan finns. Förslaget ska bara innehålla ett ämne. Om du har flera olika ämnen, skriv i så fall flera förslag.

Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Medborgarförslag får inte vara rasistiska eller odemokratiska. De får inte heller vara ett ärende som innebär myndighetsutövning mot enskild person.

Innan du skickar in

Innan du börjar skriva på ditt medborgarförslag är det ett bra tips att ta reda på bakgrundsfakta genom att kontakta Väsby Direkt. Det kan leda till att förslaget kan formuleras tydligare eller så visar det sig att kommunen redan planerar genomföra det som var tänkt att bli ett medborgarförslag.

Tänk på att ditt medborgarförslag ska:

  • vara skriftligt och innehålla namn, adress och telefonnummer
  • vara konkret och innehålla endast ett förslag per medborgarförslag
  • uppfylla kraven i riktlinjerna för hantering av medborgarförslag.

Riktlinjer för hantering av medborgarförslag

När ditt förslag har kommit in till kommunen, anmäls det till kommunfullmäktiges sammanträde. Du får sedan en bekräftelse på att vi tagit emot ditt förslag. Du bjuds även in till kommunfullmäktiges sammanträde för att ge en muntlig presentation. Din medverkan är dock frivillig.

Vad händer under sammanträdet?

Under sammanträdet får Kommunfullmäktiges ledamöter tillfälle att ställa frågor till dig. Fullmäktige bestämmer sedan vilken nämnd eller styrelse som ska utreda ditt förslag.

Du får ett beslut inom ett år från det att förslaget togs upp första gången.

Ditt förslag blir en offentlig handling

Ett medborgarförslag som lämnas in blir en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa den eller kopiera den. Namnet på den som lämnar förslaget kommer också att finns med i kallelser och protokoll som publiceras på kommunens webbplats.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Upplands Väsby kommun har rätt
att lämna in medborgarförslag. Det gäller även personer som inte fått kommunal rösträtt, till exempel barn, ungdomar och nyanlända.

Medborgarförslag kan inte lämnas av föreningar, råd, sammanslutningar eller organisationer.

Senast uppdaterad: 14 maj 2024