Service och kvalitetsarbete

Genom att jämföra oss med andra kommuner kan vi mäta och öka kvaliteten i våra verksamheter. Därför deltar vi bland annat i det nationella projektet Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK.

Upplands Väsby kommun har också kvalitetsgarantier. En kvalitetsgaranti beskriver vad du som medborgare kan förvänta dig av en tjänst som kommunen erbjuder.

Kvalitetsgarantier i Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun deltar i det nationella projektet Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, som omfattar cirka 260 kommuner. Vi utmanar oss själva genom att...

Varje år gör statistikmyndigheten SCB en medborgarundersökning på uppdrag av oss kommuner. I undersökningen kan du som bor i Upplands Väsby få tycka till om...

Kommunen delar löpande med sig av sin öppna data. Denna data får alla som vill ta del av.