Nyheter

 • Översiktsbild över de två kvarteren längs Mälarvägens norra sida (centrumsidan). Längst österut längs Mälarvägen syns parkeringshuset. Intill skymtar skyfallsparken. Illustration: Nils Freckeus Arkitekter

  Klassiska kvarteren säkras med skyfallspark

  En avancerad skyfallspark längs Mälarvägen ska säkerställa att bostäder inte drabbas av översvämning... En avancerad skyfallspark längs Mälarvägen ska säkerställa att bostäder inte drabbas av översvämning i samband med... En avancerad skyfallspark längs Mälarväge...
 • kommunvapnet för Upplands Väsby kommun

  Kom och träffa Väsbys lokala politiker

  Under tre tillfällen i Messingenhuset kan du träffa representanter från alla politiska partier i Upp... Under tre tillfällen i Messingenhuset kan du träffa representanter från alla politiska partier i Upplands Väsby. Under tre tillfällen i Messingenhuset kan...
 • En sjö och en brygga. I bakgrunden syns skog på andra sidan sjön.

  Algblomning vid Kairo och Sättrabadet

  Provtagning av vattenprov i Mälaren vid Kairo- och Sättrabadet visar på aktuell algblomning. Kommune... Provtagning av vattenprov i Mälaren vid Kairo- och Sättrabadet visar på aktuell algblomning. Kommunen avråder från... Provtagning av vattenprov i Mälaren vid K...
 • Gul ryggsäck står framför ett par lila blommor. I bakgrunden syns grönt gräs.

  Skolstart

  Onsdagen den 17 augusti är det terminsstart för skolelever. Onsdagen den 17 augusti är det terminsstart för skolelever. Onsdagen den 17 augusti är det terminssta...
 • En sjö och en brygga. I bakgrunden syns skog på andra sidan sjön.

  Misstänkt algblomning vid Kairo och Sättrabadet

  Kommunen har fått in observationer om misstänk algblomning vid Kairo och Sättrabadet. Vattenprover h... Kommunen har fått in observationer om misstänk algblomning vid Kairo och Sättrabadet. Vattenprover har tagits och... Kommunen har fått in observationer om mis...