Nyheter

 • En lekande flicka hänger upp och ned i en klätterställning.

  Fler Väsbybarn i rörelse efter lyckat projekt

  Kommunens fleråriga projekt för att få barn i rörelse har gett goda resultat. Flera klasser har röre... Kommunens fleråriga projekt för att få barn i rörelse har gett goda resultat. Flera klasser har rörelseaktiviteter... Kommunens fleråriga projekt för att få ba...
 • En bild över statsmiljön kring Väsby station. I bakgrunden syns Pyramiden och Messingen.

  Resultat medborgarundersökning

  Statistiska centralbyrån gör en årlig medborgarundersökning. I undersökningen får kommunens invånare... Statistiska centralbyrån gör en årlig medborgarundersökning. I undersökningen får kommunens invånare tycka till om... Statistiska centralbyrån gör en årlig med...
 • Checkpoint i form av en symbol, placerad intill en sten i ett skogsparti i Väsby.

  Stort intresse bland skolelever att hitta ut i Väsby

  Över 1 200 deltagare letade sig ut i skog och natur när Väsby orienteringsklubb i samarbete med komm... Över 1 200 deltagare letade sig ut i skog och natur när Väsby orienteringsklubb i samarbete med kommunen arrangera... Över 1 200 deltagare letade sig ut i skog...
 • Lärare undervisar elever i klassrum.

  Etableringslyftet ska hjälpa fler kvinnor ut i arbete

  Fler utrikesfödda kvinnor utan arbete ska få riktat stöd att komma ut i arbetslivet. Det är en av må... Fler utrikesfödda kvinnor utan arbete ska få riktat stöd att komma ut i arbetslivet. Det är en av målsättningarna... Fler utrikesfödda kvinnor utan arbete ska...
 • Fikabord med kaffe och kakor och människor runt bordet.

  Nationellt intresse för Väsbys arbete bland äldre

  Kommunens samarbete med ideella krafter för att nå äldre som är ofrivilligt ensamma har gett goda re... Kommunens samarbete med ideella krafter för att nå äldre som är ofrivilligt ensamma har gett goda resultat. Nu bes... Kommunens samarbete med ideella krafter f...